بانجی جامپینگ کیش

بانجی جامپینگ یک تفریح بسیار پرهیجان می باشد که در جزیره زیبای کیش می توانید آن را تجربه کنید. بانجی جامپینگ در اصل یک نوع سقوط آزاد از بالای یک سکو است با این تفاوت که یک طناب فنردار به پای شما بسته می شود تا از سقوط کامل شما جلوگیری شود. بنجی جامپینگ در کیش با دو نوع معمولی و بانجی جامپینگ دریایی است که نوع دوم سکوی پرش روی دریا قرار دارد. ارتفاع این سکوها 60 و یا 40 متر می باشد که بنا بر انتخاب شما مسافر تور کیش می توانید یکی را برای پرش انتخاب کنید. هم چنین بر روی دست شما دوربینی نصب می شود تا بتوانید فیلم لحظه پرش خود را ثبت کنید. برای انجام این تفریح نیازی به تجربه قبلی ندارید و می توانید با راهنمایی مربی پرش خود را انجام دهید. هم چنین انجام این تفریح برای بانوان نیز آزاد است.

بانجی جامپینگ کیش

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید